Dizajner / specijalista za dizajniranje ikona i UI za računarske programe, veb i mobilne aplikacije

Preduzeće CGS Labs razvija specijalizovana programska rešenja za CAD/BIM projektovanje u građevinarstvu i arhitekturi. Naše stranke su strana i domaća građevinska preduzeća i biroi koji CGS Labs programsku opremu dnevno koriste u planiranju infrastrukturnih objekata, kao i veliki proizvođači programske opreme koji CGS Labs tehnologije uključuju u svoja programska rešenja.

Pregledni korisnički interfejs i kvalitetno korisničko iskustvo u radu sa programom od ključnog je značaja u procesu izrade naših programskih rešenja.

Zbog povećanog obima posla na saradnju se poziva iskusni dizajner, specijalista za dizajniranje ikona i korisničkih interfejsova za računarske programe i mobilne aplikacije.

Oblik saradnje:

  • Honorarna dugoročna saradnja povezana sa pojedinačnim projektima.
  • Preduzeće, samostalni preduzetnik ili posao preko autorskog ugovora.
  • Saradnja sa matičnim preduzećem CGS Labs d.o.o.u Ljubljani, Slovenija i sa kancelarijom u Novom Sadu. Komunikacija takođe i preko video konferencija na engleskom i srpskom jeziku u radnom vremenu kancelarija između 8 i 16 sati.

Šta se očekuje?

Očekuje se saradnja sa preduzećem odn. samostalnim preduzetnikom – dizajnerom sa dokazivim iskustvom u oblasti dizajniranja računarskih ikona i korisničkih interfejsova. Spremnost na dugoroćnu saradnju.

Ako ste zainteresovani za saradnju s nama, molimo da nas kontaktirate na:

Gregor Pipan,
marketing & design manager
gregor.pipan@cgs-labs.com

 

 

CGS Labs d.o.o. International - Terms of use

This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
pricing and promotions.

Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store