CGS Labs Infra Challenge 2018/2019Nagradni konkurs za studente građevinarstva i saobraćaja


Izradite projekat infrastrukturnog objekta uz korišćenje CGS Labs programske opreme Plateia, Ferrovia ili Aquaterra, na platformi Autodesk ili BricsCAD. 

CGS Labs raspisuje nagradni konkurs "CGS Labs Infra Challenge 2018/2019" za studente građevinarstva i saobraćaja iz zemalja Srbije, BIH, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i  Slovenije.

Na konkursu može da se učestvuje diplomskim radom, seminarskim radom odn. bilo kojim projektom koji ste sami izradili uz korišćenje CGS Labs programske opreme Plateia, Ferrovia ili Aquaterra za 3D CAD/BIM planiranje i projektovanje infrastrukturnih objekata. CGS Labs programska oprema može da se koristi na Autodesk ili BricsCAD platformama, međutim za potrebe izrade vizualizacije i prezentacije projekata ne postoje ograničenja. Mogu da se koriste proizvoljna programska rešenja kao npr. InfraWorks, 3ds MAX, Lumion, itd. Međutim, osnovni plan treba, naravno, da bude izrađen sa CGS Labs programskom opremom.

Nagrade


1. 
nagrada: 1.000,00 EUR (neto)

2. nagrada: 600,00 EUR (neto)

3. nagrada: 400,00 EUR (neto)


Pored nagrada, biće dodeljene takođe i priznanja za odlične uspehe.

 

Prijava na konkurs

Za učešće na nagradnom konkursu CGS Labs Infra Challenge 2018/2019 potrebno je da se prijavite do 31.5.2019 na mail info.rs@cgs-labs.com.Pošaljite nam svoje podatke:

• ime i prezime
• adresa
• email
• broj telefona za kontakt
• fakultet, smer studija i godina koju pohađate 
• važeću potvrdu o studentskom statusu odnsono potrvrdu, da ste završili studije 2017/2018 godini

Za predmet maila napišite: PRIJAVA NA »CGS Labs Infra Challenge 2018/2019«, a u mailu opišite ukratko vaš projekat/rad.• Status redovnog studenta ili svršenog studenta u 2017/2018 godini.
• Tema projekta treba da bude projektovanje putne odn. železničke infrastrukture ili projektovanje ili uređenja vodotokova.• Projektovana osovina puta/železnice/korita
• Urađen uzdužni profil
• Urađeni poprečni profili
• Izrađen 3D model objekta sa priloženim podacima
• Izvoz 3D solid modela u IFC datoteku koja se prilikom predaje takođe prilaže
• Izrađena vizualizacija

Za učešće na konkursu NE POSTOJE USLOVI za izradu projekta sa svim navedenim tačkama.31.05.2019: poslednji rok za slanje prijave za konkurs
31.08.2019: rok za predaju* projekta u elektronskom obliku (dwg, dxf, 3ds, ifc, pdf, doc, ppt, video...). 

*Detaljnija uputstva o načinu predaje će dobiti svi prijavljeni na svoj e-mail.Stručni žiri koji će ocenjivati projekte sastavljen je od profesora i CAD/BIM stručnjaka preduzeća CGS Labs.

U želji da studenti što bolje upoznaju i iskoriste sve funkcionalnosti CGS Labs programskih rešenja, biće im obezbeđena potrebna tehnička pomoć, kao što je imaju svi naši korisnici. 


Prezentacija najboljih projekata/radova sa svečanom podelom nagrada biće održana na našem narednom događaju CGS Labs Connect. Studenti će svoje projekte moći javno da predstave učesnicima događaja, stručnjacima i vodećim projektantskim preduzećima iz oblasti planiranja i projektovanja infrastrukturnih objekata.


Za dodatne informacije u vezi sa nagradnim konkursom možete da se obratite na kontakt preduzeća CGS Labs.

Za studente iz Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije:

CGS Labs doo
Danila Kiša 8
21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 300 47 02
E-mail: info.rs@cgs-labs.comCGS Labs d.o.o. International - Terms of use

This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
pricing and promotions.

Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store