Koje su prednosti korišćenja disruptivnih tehnologija BIM u infrastrukturnim projektima?

Preduzeće CGS Labs iz Slovenije, u saradnji sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, 15. februara organizovalo je događaj pod nazivom »CGS Labs Connect – BIM u infrastrukturi«, na kojem je učestvovalo više od 70 predstavnika Univerziteta, privrede i državnih ustanova Bosne i Hercegovine. Događaj je u svetlu privredne saradnje između Slovenije i BIH podržala Ambasada Republike Slovenije u Sarajevu.

Prof. dr Mustafa Hrasnica, dekan Građevinskog fakulteta u Sarajevu u svom govoru naglasio je kako je razmena znanja između univerziteta i privrede od izuzetnog značaja. (Foto: Srđan Dunđerović)

Svrha događaja »CGS Labs Connect« jeste unapređivanje uvođenja tehnologija BIM-a (Building Information Modeling) u građevinarstvo, povezivanje između fakulteta, projektantskih i građevinskih preduzeća i ponuđača informacionih tehnologija u regionu. Da je razmena znanja između univerziteta i privrede od izuzetnog značaja, u svom uvodnom govoru naglasio je dekan Građevinskog fakulteta, Prof. dr Mustafa Hrasnica.

Borut Valenčič, ekonomski savetnik Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu je predstavio značaj i obseg privredne saradnje između Slovenije i BIH. (Foto: Srđan Dunđerović)

Razvoj informacionih tehnologija za planiranje nezadrživo se kreće u pravcu tehnologija BIM-a. Zato brojne Evropske zemlje već danas uvode standarde kojima će se omogućiti legalizacija korišćenja BIM tehnologija u cilju racionalnijeg korišćenja javnih sredstava. Preduzeće CGS Labs ove trendove prati i tekuće ih implementira u svoja rešenja. Aktivno je uključeno u radne grupe za pripremu slovenačke nacionalne strategije uvođenja BIM-a, a na međunarodnom planu sarađuje u pripremi standarda BIM-a za oblast infrastrukture u okviru svetske organizacije BuildingSmart. Preduzeće CGS Labs tako je predstavilo niz sopstvenih i partnerskih rešenja u vezi sa tehnologijama i novim načinom rada koji donosi BIM. Takođe, mogle su da se pogledaju veoma zanimljive prezentacije referentnih projekata preduzeća IPSA iz Sarajeva i LINEAL iz Maribora, koji su nastali korišćenjem ovih rešenja.

BIM pristupi i tehnologije donose velike finansijske i vremenske uštede pri gradnji veoma kompleksnih infrastrukturnih objekata. Zato brojne Evropske zemlje već danas uvode standarde kojima će se omogućiti legalizacija korišćenja BIM tehnologija u cilju racionalnijeg korišćenja javnih sredstava. (Foto: Srđan Dunđerović)

Tokom događaja razvila se zanimljiva rasprava u vezi sa bogatim iskustvima koje je slovenačka  projektivna profesija stekla u izvođenju većih infrastrukturnih projekata po BIM principima. Među tim projektima su planiranje i izgradnja druge cevi tunela Karavanke i nova železnička pruga između Maribora i Šentilja. Želja građevinara u BIH jeste da iskustva mogu da podele sa slovenačkim kolegama, što bi moglo  da se ojača putem saradnje slovenačkog udruženja SIBIM i udruženja BIH BIMalijansa.

Matjaž Šajn, direktor firme CGS Labs d.o.o. i suosnivač slovenačkog udruženja SIBIM je naglasio značajnost angažovanosti firme CGS Labs u međunarodnoj organizaciji BuildingSmart za kvalitetan razvoj produkata za projektovanje infrastrukturnih objekata sa podrškom openBIM. (Foto: Srđan Dunđerović)

Preduzeće CGS Labs je sa svojim programskim proizvodima prisutno na teritoriji Bosne i Hercegovine već više od 20 godina. U tom periodu programskim rešenjima Plateia, Ferrovia i Aquaterra izrađeni su brojni projekti autoputeva i ostalih puteva, železničkih veza i projekti regulacija korita vodotokova koji su na toj teritoriji posebno brojni. Među brojnim korisnicima CGS Labs rešenja u BIH najveća su projektantska preduzeća, kao što su IPSA, IG, DIVEL i brojna druga.

CGS Labs softverska rešenja se primenjuju u najvećim projektantskim preduzećima BIH. Predstavnici IPSA iz Sarajeva prezentovali su zanimljiv projektat iz oblasti hidrotehnike. (Foto: Srđan Dunđerović)

Leon Leban, vođa razvoja CGS Labs predstavlja prednosti korišćenja udruženog BIM modela u fazi projektovanja infrastrukturnih projekata. (Foto: Srđan Dunđerović) Medijski sponzor CGS Labs Connect 2018 

 


 

CGS Labs je nezavisni razvijač i integrator otvorenih "OpenBIM" softverskih rešenja za projektovanje i održavanje infrastrukturnih objekata:
  CGS Labs d.o.o. International - Terms of use

This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
pricing and promotions.

Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store