Preduzeće CGS Labs doo nastavlja sa svojim aktivnostima i organizacijom stručnih događaja iz oblasti najnovijih trendova vezanih za infrastrukturne objekte a svakako sa akcentom na BIM tehnologije. Tako da će 4. 10. 2018. biti održan događaj CGS Labs Connect u Beogradu.

Na događaju ćete moći da čujete iskustva iz prakse vezana za BIM procese pri kompleksnim građevinskim projektima i da upoznate napredna softverska rešenja i tehnologije za projektovanje.


Ko bi trebalo da prisustvuje događaju? 

CGS Labs Connect je događaj namenjen građevinarima, geodetama, stručnjacima s područja saobraćajne infrastrukture te svima koji su povezani s procesima planiranja, gradnje i održavanja infrastrukturnih objekata.

Besplatna prijava i učešće na CGS Labs Connect-u 2018

CGS Labs Connect je besplatan događaj, otvoren za stručnu javnost. Za učešče na događaju obavezna je prijava koju možete uraditi s klikom na dugme:


Program događaja:

       
  9:00 - 9:30 Registracija učesnika  
  9:30 - 9:50
Pozdravni govor predstavnika Građevinskog fakulteta i predstavnika Slovenačke ambasade u Beogradu (Goran Križ, ovlašćeni ministar Ambasade Slovenije u Beogradu)

 
  9:50 - 10:10 Na putu uvođenja BIM-a u infrastrukturi
(Matjaž Šajn, direktor CGS Labs)
 
  10:10 - 10:25 Implementacija BIM-a u Sloveniji
(Aleš Hojs, DRI upravljanje investicij, d.o.o.)
 
  10:25 - 10:45 Savremeno projektovanje puteva uz pomoć CGS Labs softvera
(Petar Dragić, CGS Labs)
 
  10:45 - 11:15 Nove mogućnosti CGS Labs softvera na području BIM-a i saobraćajne opreme (Uroš Žagar, CGS Labs)  
  11:15 - 11:45 Odmor  
  11:45 - 12:00 BricsCAD kao funkcionalna zamena drugim CAD platformama
(Petar Dragić, CGS Labs)
 
  12:00 - 12:15 BIM konsalting u oblasti infrastrukture (Matjaž Šajn, CGS Labs)  
  12:15 - 12:35
Plateia (rešenje za projektovanje puteva) – Primena programskog paketa CGS Plateia u Institutu za puteve AD Beograd na primeru izrade projektne dokumentacije Autoputa E-763 Beograd – Južni Jadran od Lajkovca do Takova u dužini od približno 50km; Mladen Kapetanović, Institut za puteve AD Beograd

 
  12:35 - 12:55
Aquaterra (rešenje za projektovanje vodotokova) – Primena Aquaterre u regulaciji bujičnih vodotoka – Regulacija reke Vidrenjak i pritoka u Tutinu; Milan Jelenković, Ehting d.o.o. Beograd

 
  12:55 - 13:15
Ferrovia (rešenje za projektovanje železnica) – Idejno rješenje željezničke stanice “Aerodrom Mostar” sa konceptualnom vizualizacijom; Doc. dr Mirza Pozder i doc. dr Sanjin Albinović, Građevinski fakultet u Sarajevu

 
  13:15 - 13:30 Studentski nagradni konkurs CGS Labs Infra Challenge 2018 i saradnja sa obrazovnim institucijama (Gregor Pipan, CGS Labs)  
  13:30 - Zaključak i druženje  
       

 


Trajanje:
  • Od 9:00 do 14:00 časova
Tip događaja:

Događaj je otvoren za stručnu javnost i besplatan je.

Kome je namenjen događaj:

  • projektantima u građevinarstvu (niskogradnja i visokogradnja, komunalna infrastruktura, ...)
  • kompanijama za održavanja infrastrukture

Zlatni sponzor:


Srebrni sponzor:


Bronzani sponzor:

 


Medijski sponzor:

Univerzitet u Beogradu
Građevinski fakultet

 

CGS Labs d.o.o. International - Terms of use

This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
pricing and promotions.

Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store