Tim naših stručnih ljudi će vam pomoći u rešavanju tehničkih problema pri korišćenju softvera. 

Našim korisnicima pružamo uslugu uvođenja CAD i BIM tehnologija u njihove radne procese. Razvoj specijalizovanih softverskih rešenja i informacionih sistema, ter njihova implementacija.
Uz CGS Labs softvere i softvere naših partnerskih kompanija (Viewpoint, Autodesk, BricsCAD, MIKE by DHI), svim korisnicima pružamo edukaciju, konsalting i pomoć pri radu. CGS Labs softveri i aplikacije: Plateia, Ferrovia, Aquaterra, Autopath, Autosign, Aquaflood, Electra i CGS Civil 3D Tools su rešenja za planiranje i projektovanje u niskogradnji. Softveri su prevedeni na lokalni jezik i prilagođeni inženjerskoj praksi.

CGS Labs d.o.o. International - Terms of use

This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
pricing and promotions.

Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store