Electra - Projektovanje nadzemnih vodova

ELECTRA je moćan CAD softver za projektovanje nadzemnih vodova čiji tok rada kombinuje projektovanja i kreiranje dokumentacije za projekte elektro vodova. Obezbeđuje sofisticirane alate za projektovanje i analize kako bi se optimizovali projekti distributivne mreže u situacionom planu i profilu. Kreiranje detaljne i sveobuhvatne dokumentacije podržano je u okviru softverskog rešenja Electra.

Electra elektro vod u situaciji i
uzdužnom profilu
Electra elektro vodovi i ukrštaji Electra elektro vodovi,
izveštaj ugiba


POGLEDAJ VIDEO          POGLEDAJ VIDEO TUTORIJALE  
BuyBuyBuy
  

Podržane platforme

CGS Labs softveri podržavaju 2019-2013 verzije AutoCAD Civil 3D, AutoCAD ili AutoCAD Map 3D kao i BricsCAD Pro i Platinum V20-V18. Podržane su samo 64-bitne verzije!


Funkcionalnosti programa Electra

Kreiranje 3D modela terena

Electra podržava različite podatke o digitalnom terenu iz geodetskih instrumenata, Lidar tehnologije, fotogrametrije i drugih oblika podataka. Electra sadrži i sopstveni alat za kreiranje digitalnih terena za modelovanje 3D površina, za izradu višestrukih situacionih planova i profila distributivne mreže.

Procesi rada jednostavni pri korišćenju i sa podrškom dinamičkih promena

Sa svojim procesima rada koji su jednostavni za korišćenje i projektantskim alatima, Electra korisniku obezbeđuje sveobuhvatan alat za upravljanje kompleksnim projektantskim zahtevima na najproduktivniji način. Automatsko ažuriranje podataka situacionog plana i profila omogućava korisnicima da jednostavno projektuju ili menjaju geometriju i komponente distributivne mreže.

Industrijski standardi i proračuni

Electra obuhvata i bazu kablova kao i parametre opterećenja koji se mogu i korisnički definisati i urediti. Alati za analizu proračuna lančanica i ugiba zatezanja omogućavaju korisnicima da projektuju, uređuju i optimizuju distrubitivne mreže. Electra je u skladu sa standardima EN 50423-3-21 i EN 50423-1.

Ugibi zatezanja i parametri opterećenja
Prethodno definisani parametri opterećenja i vrednosti ugiba zatezanja omogućavaju korisnicima brzo projektovanje, dok opcije za uređivanje i prilagođavanje obezbeđuju korisniku pouzdano projektovanje vezano za specifičnosti distrubitivnih linija za određenu državu.

Analiza projektnih podataka
Electra obezbeđuje i analizu bezbednih razdaljina između distributivne mreže i terena, omogućava prikazivanje različitih proračuna ugiba pri različitim temperaturama i silama zatezanja. Takođe podržava i vizuelne provere bezbednih odstojanja između provodnika.

Interoperabilnost infrastrukture
Alati za analizu postojeće infrastrukture obezbeđuju projektantima sveobuhvatne informacije vezane za postojeću infrastrukturu koja je povezana sa novim projektom. Informacije o visini ukrštanja sa drugim distributivnim linijama, putevima, prugama i informacije o ukrštanju sa drugim objektima od situacionog plana do profila i ostalo. U okviru Electra alata dostupne su informacije o objektima duž vodova i ostale informacije.

Izveštaji o projektu i dokumentacija
U okviru Electra rešenja podržani su izveštaji o rasponu, ugibu i zatezanju kao i detaljna dokumentacija situacionog plana i profila sa dodatnim nacrtima, oznakama i drugim mogućnostima.

Podrška GIS podataka
Integracija sa Autodesk MAP 3D funkcionalnošću je podržana u okviru Electra softvera kako bi se upravljalo postojećim i novim infrastrukturnim podacima. Izvoz podataka o novim distributivnim mrežama u shp fajlove, ASCII fajlove ili druge formate baza podataka je takođe podržan.

Izrada nacrta
Electra poseduje sve mogućnosti izrade nacrta kako bi se podaci o projektu pripremili u različitim formatima i prema zahtevima za štampu.

Fleksibilnost
Program dozvoljava interaktivne izmene i promene većine parametara proračuna i uređivanje nadzemnih distrubitivnih linija.

 


Dostupnost na više jezika sa lokalnim standardom/pravilnikom:

  • SRPSKI,
  • engleski,
  • portugalski,
  • slovenački,

CGS Labs d.o.o. International - Terms of use

This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
pricing and promotions.

Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store